לכתחילה אריבער

"כל ה’עולם’ אומרים שכאשר מגיעים לגדר (מכשול) מנסים לעבור מלמטה ואם לא מצליחים אז עוברים מלמעלה. ואני אומר, מלכתחילה הולכים מלמעלה".

ביום שלישיי, ב’ באייר (10.5) הוא יום הולדתו של הרבי רבי שמואל, הרבי הרביעי בשלשלת נשיאי חב"ד המכונה הרבי המהר"ש נ"ע.

הרבי המהר"ש קבע מושג חדש בעולמה של חב"ד - "לכתחילה אריבער" ( = מלכתחילה מלמעלה), וסיפר כך: "כל ה’עולם’ אומרים שכאשר מגיעים לגדר (מכשול) מנסים לעבור מלמטה ואם לא מצליחים אז עוברים מלמעלה. ואני אומר, מלכתחילה הולכים מלמעלה".

אמרה זו מבטאת גישה בעולם חסידות חב"ד, שאין להתרשם ממכשולים ועכבות בעבודת השם. אין לנסות ו"להסתדר עימם", אלא מלכתחילה יש לכוכפם מלמעלה, כי אנחנו מצד הקדושה!

 לפנינו ניגון ’לכתחילה אריבער’ [=מלכתחילה צריך ללכת מלמעלה], המיוחס לאדמו"ר המהר"ש (האדמו"ר הרביעי של שושלת חב"ד), מושר בהתוועדות עם הרבי מילובביץ’ בו’ תשרי תשמ"ג.

 

שתף לחברים

שתף