מגזין שבת פרשת ויצא תשע”טקריאת מגילה כל שעה עגולה בבית חב”ד באר יעקב

צוות בית חב"ד בראשות הרב שמואל בקרמן רב בית חב"ד בבאר יעקב, עם מאור פנים ושמחת פורים עומד הכן לשרות תושבי באר יעקב. מאות תושבים נהרו לבית חב"ד לקריאת מגילה בכל שעה עגולה בליל פורים וביום הפורים. כל אחד ידע שעם קריאת מגילה הוא מסודר בדיוק בשעה שמתאימה לסדר יומו.

לכתבה המלאה